Gramis Invest doo

Postoji od 1993. godine. Od osnivanja do danas izgradili su značajan broj stambenih objekata. Sa ponosom izdvajaju samo neke od njih nastale u prethodnih nekoliko godina.

Preduzeće Gramis d.o.o. Beograd specijalizovano je za izgradnju stambenih i poslovnih objekata, primenjujući savremene standarde i prakse u gradnji.

Sa težnjom da svakom klijentu učini radni i životni prostor prijatnim i komfornim, zaposleni u Gramis d.o.o. brinu o potrebama kupaca i ostvarenju njihovih očekivanja.

Osnovni ciljevi njihovih projekata su stalna briga da se osiguraju bezbednost i zdravlje zaposlenih na gradilištu, da se projekti realizuju u okviru planiranih troškova, uz ispunjenje ugovorenih zahteva, poštovanje rokova i brigu za očuvanje životne sredine.

Ove ciljeve ostvaruju kroz:

  • savremenu izgradnju objekata korišćenjem kvalitetnih građevinskih materijala
  • striktnu kontrolu radova u svakoj fazi projekta
  • primenu mera za sprečavanje povreda, važećih propisa bezbednosti i zdravlja na radu
  • upravljanje otpadom i primenu zakonskih propisa zaštite životne sredine
  • težnju za stalnim unapređenjima procesa rada, zadovoljenja klijenata, kao i lokalne društvene zajednice.

Direktor: Spasenović Miloš, dipl. inž. građ.

TEKST PREUZET SA SAJTA  www.gramisinvest.com

Comments are closed.