Osnovna škola „Miloš Crnjanski“

Bela, lučna zgrada, sagrađena 1992. godine, delo je arhitekte Zorana Jovanovića i graditelja kompanije „Stankom holding“. Svetlost prodire u svaki kutak škole, a travnjaci sa ružama, zelenilo i sportski tereni okružuju školu.OS Crnjanski u boji

Ideja o imenu škole potekla je od direktora, gospođe Gordane Milojević, profesora srpskog jezika i književnosti. „Poziciju da stvaram školu prihvatila sam sa idejom da to bude evropska, otvorena škola, škola za život, škola po meri deteta. Smatrala sam da Beograd treba da ima jednu školu koja će nositi ime elitnog srpskog pisca, pesnika sa najlepšim zvukom reči, pesnika daljina, brisanja granica, univerzalnosti. Osnovna škola „Miloš Crnjanski“ mesto je na koje dete odlazi sa radošću – da uči, ali i da u njoj živi.“

Ono što našu školu čini prepoznatljivom jesu ljudi koji ambiciozno postavljaju ciljeve koji se odnose na unapređivanje svih oblika i metoda rada sa decom kao i permanentno uvođenje inovacija, tako da učenik može da izrazi svoju individualnost i svoj stvaralački potencijal.

Strogi kriterijumi za izbor kadra bili su uslov da se stvori tim profesionalaca koji će ostvarivati suštinski kontakt sa decom. Najvažniji preduslovi pedagoškog pristupa u školi po meri deteta jesu stručnost i didaktičko-metodička pripremljenost nastavnika.

Formirali smo visoko profesionalne timove koji kreiraju projekte vodeći se jednim geslom „ŠKOLA PO MERI DETETA“.

ORGANIZACIJA

U školi se radno praznuju Dani Crnjanskog – Dan škole 26. oktobra, Sveti Sava – Dan duhovnosti 27. januara.

Redovna nastava u školi se realizuje u dve smene koje se smenjuju nedeljno.

Tekst je preuzet sa sajta škole www.crnjanski.edu.rs

Comments are closed.