Spasenović Miloš - diplomirani inženjer gradjevine

Sin Spasenović Aleksandra i Ljubinke rodjen je 1965. godine u Žarkovu. Diplomirao je na Gradjevinskom fakultetu u Beogradu pa time dobio zvanje diplomirani inženjer građevine. Miloš je osnivač i direktor gradjevinske firme Gramis d.o.o. Adresa firme: Bete Vukanović 3, 11147 Žarkovo - Beograd .
Spasenović Miloš je veliki priložnik žarkovačke crkve Svetog Vaznesenja gospodnjeg i za te priloge dobio je gramatu i orden Svetog Save.