Spasenović Miloš - diplomirani inženjer gradjevine

Sin Spasenović Aleksandra i Ljubinke rodjen je 1965. godine u Žarkovu. Diplomirao je na Gradjevinskom fakultetu u Beogradu pa time dobio zvanje diplomirani inženjer građevine. Miloš je osnivač i direktor gradjevinske firme Gramis d.o.o. Adresa firme: Bete Vukanović 3, 11147 Žarkovo - Beograd .
Ova firma je izgradila niz stambenih, stambeno-poslovnih i javnih objekata u Beogradu. Svakako najznačajniji objekat koji je GRAMIS izgradio, a čiji je ujedno i vlasnik, je „Hala sportova Žarkovo“ u Košutnjaku. Zemljište za izgradnju Hale ustupio je Spasenović Aleksandar i time doprineo da Žarkovo dobije jedan reprezentativan sportski objekat.
Za iskazanu ljubav i nesebičnu pomoć prema Crkvi, a na predlog Njegove Svetosti Patrijarha Pavla, Miloš je 2006.g. odlikovan ordenom Svetog Save II stepena.