Spasenović B. Marko – doktor fizike

Jedan od malobrojnih žarkovačkih studenata, koji su se u XXI veku školovali na stranim fakultetima i stekao najviša akademska zvanja magistra i doktora nauka jeste Marko Spasenović koji je rodjen 1983. godine u porodici Spasenović Branislava i Popjordanove Lunje pa je po ocu unuk Petronija i Anice, praunuk Predraga i Anice i čukununuk Radivoja i Mileve.
Posle završene osnovne i srednje škole u Srbiji Marko se otisnuo u svet gde je na fakultetima Kanade, Holandije i Španije stekao niz prestišnih zvanja;
Diplomirao na Carleton University Otava, Kanada – Engineering Physics, gde je dobio zvanje diplomiranog inženjera fizike:
Magistrirao na Univerzitetu u Torontu.
Doktorirao na – FOM Insitute AMOLF Amsterdam – Tvente.
Post doktorsku specijalizaciju završio u Institutu za fotoničke nauke ICFO u Barceloni.
Naučni je saradnik na Institutu za fiziku u Beogradu.
Objavio je više naučnih radova u prestižnim naučnim časopisima kao što je Nature, Nature Physics, Physical Review Letters i Nano Letters i nalazi se u svetskoj bazi naučnih radova Web of Science.
Redovni je član profesionalnog udruženja „Optical Society of America (OSA)“.
Član savetodavnog odbora Graphene Stakeholders Association .
Vlasnik nezavisnog website o komercijalnoj primeni grafena, Graphene Tracker.

Comments are closed.