Krstić Dr. Ljiljana - specijalista fizikalne medicine - kiropraktika

Ćerka Aleksandra i Ljubinke Spasenović rodjena je 1959. u Žarkovu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistarski rad na temu “Efikasnost metoda hiroprakse u tretmanu akutnog lumbalnog sindroma“, kao i doktorsku disertaciju „Efikasnost hiroprakse u tretmanu akutnog lumbalnog sindroma uzrokovanog hernijom diskusa“ odbranila je na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu gde je i radila. Sada radi kao profesor na Visokoj strukovnoj školi u Zemunu na redovnim i specijalističkim studijama. Objavila je dve monografije od nacionalnog značaja: „Hiropraksa u lečenju akutnog lumbalnog bola“ (2002. god) i „Spinalna manipulacija i lumbalna hernija diskusa“ (2010. god).