Spasenović N. Miloš

Kao i većina stanovnika Žarkova tako se i Miloš, poznatiji u Žarkovu pod imenom Moša, Spasenović bavio poljoprivrednom proizvodnom pretežno ratarstvom. Na svom velikom zemljišnom posedu proizvodio je ratarske proizvode, pre svega žitarice koje je koristio kao osnovnu hranu u stočarskoj proizvodnji.
Medju najpoznatijim i najboljim proizvodjačima mleka u okolini Beograda bila je porodica Miloša – Moše Spasenovića koja je imala u periodu izmedju dva svetska rata i do 40 krava muzara. Ovu porodičnu zadrugu činilo je šest (6) sinova i njihove porodice, onih sinova koji su u vreme izmedju dva svetska rata bili oženjeni.
Po pričanju moje majke Natalije rodjene Spasenović, koja je ćerka najstarijeg Mošinog sina Petra, radno vreme, za punoletne članove zadruge i nekoliko pomoćnih radnika u velikoj Mošinoj zadruzi, počinjalo je ujutro u 4 sata, kada se obavljala prva jutarnja muža krava, a završavalo se u 18 sati večernjom mužom. Za neke članove zadruge radno vreme je trajalo i duže da bi se mleko procedilo i pripremilo za prodaju.

Comments are closed.