Spasenović Pavle

Bio je učesnik I svetskog rata i nosilac Albanske spomenice.
Posle završetka rata vratio se u svoje rodno selo i bavio se najpre poljoprivredom. Od Opštine Žarkovo zakupio je kamenolom na lokalitetu ispod Kalmarevićevih kuća i kamenom i krečom iz dve krečane snabdevao graditelje u Beogradu.
Bio je član opštinske uprave Žarkova od 17.12.1936.g.
Sa suprugom Živkom (Dadom) rodjenom Djordjević imao je sedmoro dece.

Comments are closed.