Joksimović Milan - pravnik i sudija

Rodjen 1825. godine i u vreme kada je stasao nije bilo škole u Žarkovu, što mu nije smetalo da postane jedan od prvih žarkovačkih intelektualaca.
Otac Aksentije, dugogodišnji kmet Opštine Žarkovačke, upisuje ga najpre u osnovnu školu a zatim u gimnaziju u Beogradu, posle čega Milan odlazi u Zagreb na studije filozofije i prava.
Prvi posao dobija 1853. godine kao sudski pisar u Loznici. Tu se upoznaje i sprijateljuje sa Vukom Karadzićem koji je dolazeći u ove krajeve odsedao u Milanovoj kući.
Kao sudija radio je u Jagodini i Ćupriji gde ga zatiče rat 1878. godine kada je postavljen i za Velikog sudiju u Vranjskom sudu. Umro je iste godine u Vranju gde je i sahranjen.