Pješčić - Janković Živka - advokat

Pješčić - Janković Živka - advokat

Rodjena je 1923. godine u Žarkovu a umrla 2001. godine. Prva školovana žena sa diplomom Pravnog fakulteta u porodici Janković bila je Živka kćerka Miloša i njegove prve supruge Jelisavke.
Ovu, reklo bi se, lepu ženu pratile su velike teškoće tokom celog života. Najpre je rano ostala bez majke, zatim se kao Skojevka – beogradski ilegalac, borila u ratnom vihoru protiv Nemaca.
Posle rata, po završetku Pravnog fakulteta poslata je u vreme Infobiroa na ,,prevaspitanje na Goli Otok” a 1973 godine zadesi je nesreća veća od svih dotadašnjih kada je umrla njena starija ćerka Tatjana –Tanja Pješčić.