Vlajić Petar - sudija Apelacionog suda

Vlajić Petar - sudija Apelacionog suda

Rodjen 1876. godine, osnovnu školu je završio u Žarkovu a zatim Prvu beogradsku gimnaziju. Pravni fakultet završio je takodje u Beogradu, da bi najpre kao pisar, zatim sudija i predsednik suda, službovao po mnogim mestima Srbije i Jugoslavije.
Penzionisan je kao sudija Apelacionog suda u Beogradu.
Pored savesnog rada u sudstvu bavio se i problemima iz sudske teorije i prakse. Napisao je veći broj članaka o znamenitim ljudima iz Žarkova i beogradskog okruga, kao i o mnogim političkim i društvenim radnicima Srbije iz prve polovine XX veka.
Umro je od zadobijenih rana prilikom bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. godine.