Spasenović Dr. Predrag - predsednik Sportskog društva ,,Žarkovo” i predsednik Saveza sportova opštine Čukarica

Spasenović Dr. Predrag - predsednik Sportskog društva ,,Žarkovo” i predsednik Saveza sportova opštine Čukarica

Rodjen je 1944. godine a posle završenog medicinskog fakulteta specijalizirao je fizikalnu medicinu. Bio je omladinski rukovodilac, predsednik Sportskog društva ,,Žarkovo” i predsednik Saveza sportova opštine Čukarica.
Veliki doprinos dao je iniciranjem i učešćem u više sportskih manifestacija na opštini Čukarica, kao što su Zimski fudbalski turnir, Memorijalna trka đaka ,,Živko Nastić Baba” i druge. U dugogodišnjoj lekarskoj praksi isticao se u pružanju pomoći sportistima.