Čedić Borivoje - kapetan prve klase i blagajnik Kraljevske garde u Beogradu

Rodjen je 1869. godine i posle završene osnovne škole u Žarkovu i gimnazije u Beogradu, zahvaljujući prijateljstvu njegovog oca sa kraljem Srbije Milanom Obrenovićem, kao državni pitomac završio je vojnu akademiju u Rusiji. Kao oficir učestvovao je u Balkanskim i Prvom svetskom ratu, a posle 1918. godine sa činom kapetana prve klase, službovao je u raznim vojnim jedinicama i ustanovama. Od 1929. godine do penzionisanja, bio je blagajnik Kraljevske garde u Beogradu.