Joksimović Aleksandar – Aca - vodnik

Rodjen je 1925. godine i izučavao je krojački zanat u Beogradu. Sa nepunih 16 godina stupio je u Narodnooslobodilački pokret još od prvih dana fašističke okupacije naše zemlje. Za pokazanu izuzetnu hrabrost i snalažljivost dobio je čin vodnika, a 1942. godine primljen je u KPJ. Hrabro je poginuo 1942. godine u borbama kod Travnika.