Osnovna škola „Miroslav Antić“

OŠ Mika AntićU naselju Bele Vode prva škola je počela sa radom 1945. godine u zgradi bivše žandarmerijske stanice, a sastojala se od svega dva odeljenja. Prva školska zgrada izgrađena je 1962. godine i ona i danas predstavlja deo školskog kompleksa. Škola se zvala “Bele Vode“ i krenula je sa 336 učenika i 22 nastavnika. Imala je devet učionica, dve omanje kancelarije, kuhinju, malu prostoriju za ogrev i dva sanitarna čvora. Godine 1974. škola menja naziv u “Milentije Popović“, koji se zadržao sve do 2004. godine, kada dobija novo ime “Miroslav Antić“.

Druga etapa razvoja škole počinje 1968. godine, kada je dograđen deo škole koji se sastoji od prizemlja, sprata i fiskulturne sale sa pripadajućim prostorijama. Novi deo je funkcionalno povezan sa starim delom zgrade, a u prizemlju i na spratu se našlo mesta za osam učionoca, dva kabineta, dve prostorije za đačku radionicu, trpezariju sa kuhinjom, dve odaje za dnevni boravak i biblioteku. Na ovaj način dobijena je korisna površina škole od 3450 m2 (od toga je 1680 m2 u novom i 1770 m2 u starom delu zgrade).

OŠ Mika Antić - nova zgradaNeprekidno uvećanje broja stanovnika na Belim Vodama zahtevalo je i proširenje školskih kapaciteta, pa je 1994. godine usledila rekonstrukcija. Nadograđen je stari deo školske zgrade i na taj način je dobijeno pet novih učinica i dva mokra čvora za učenike prvog i drugog razreda, a izgrađeno je i nekoliko novih prostorija, nova biblioteka sa čitaonicom i izvršena rekonstrukcija krova.

Značajni datumi u životu Škole bili su i:

– 1975. godine bratimljenje sa školom “Dan mladosti“ sa Pala sa kojom je usvojena povelja o bratimljenju.

– 1983. godine, na inicijativu škole, počela je sa radom školska stomatološka služba koja se i danas planski bori da spreči i blagovremeno leči oboljenja usta i zuba školske dece.

– 1987. godine osnivanje pedagoško-psihološke službe koja, od prvog dana, neprekidno daje veliki doprinos postizanju uspešnijih rezultata u radu i poboljšanju odnosa između učenika i nastavnika.

– 1990. godine pokrenuta saradnja sa OŠ “Matija Vlačić“ iz Labina.

– 1992. godine uključenje u projekat Svetske zdravstvene organizacije i ušli u mrežu “Zdravih škola“.

– 1995. godine zaživela je Učenička zadruga koja uspešno objedinjuje rad knjižare, sekcije primenjenih veština i drugih aktivnosti učenika usmerenih ka poboljšanju uslova i rada u školi.

– 1997. godine škola je postala metodički centar za Aktivno učenje/nastavu, jedan od tri u Beogradu, sa ciljem da promoviše, edukuje i primenjuje ideje aktivnog učenja.

– 2004. godine, kao jedna od pet škola u Srbiji, škola je uključena u UNICEF-ov pilot projekat „Škola bez nasilja“

– 2007. godine škola je dobila  UNICEF-ovu povelju i sertifikat „Škola bez nasilja“

– 2009. godine sa ostalim školama iz projekta škola je potpisala „Deklaraciju o zaustavljanju svih oblika nasilja u školama“.

Tekst je preuzet sa sajta škole www.miroslavantic.edu.rs

Comments are closed.