Petrović Dr. Jelena

Ćerka Mirjane (praunuka Miloja i Živke Janković) i Petrović Zlatomira, rodjena je 1974.godine, neudata. Radi kao lekar u domu zdravlja Umka.