Krstić Dr. Ljiljana - specijalista fizikalne medicine - kiropraktika

Ćerka Aleksandra i Ljubinke Spasenović rodjena je 1959. u Žarkovu. Specijalista fizikalne medicine, uža specijanost joj je kiropraktika. Radi na Vojno medicinskoj akademiji.