Spasenović Ljubomir – Ljupče (pogledaj PDF format o sudskoj rehabilitaciji)

Spasenović Ljubomir – Ljupče (pogledaj PDF format o sudskoj rehabilitaciji)

Rodjen je u Žarkovu gde je sve do svoje smrti 1944. godine važio za jednog od najnaprednijih i najbogatijih žarkovačkih domaćina. Bavio se poljoprivredom tako da je na svom imanju i u svom domaćinstvu postizao rekordne prinose u oblasti ratarstva i stočarstva. Na slikama prikazanim na ovom sajtu vidi se Spasenović Ljubomir sa svojom suprugom Jelicom pored rasne svinje koja je za to vreme bila rekordne težine. Na drugoj slici vidi se da je Lupče sa svojim fijakerom odlazio u obližnji Beograd gde su ga dočekivali prijatelji.
Vreme II svetskog rata, kao i većina Žarkovaca, proveo je bez vojnog učešća, ali je posle oslobodjenja Beograda, na osnovu prijave za javnost anonimnih lica bliskih ondašnjem režimu, a bez drugih dokaza, već od 26 do 30.10.1944. godine presudom Vojnog suda Prvog korpusa Narodno – oslobodilačke Vojske Jugoslavije osudjen na smrt, gubitak svih ljudskih prava i konfiskaciju celokupne imovine u korist Narodno – oslobodilačkog fonda.
Ova presuda bez prava na žalbu izvršena je 11.11.1944. godine u Makišu gde je, sa grupom gradjana koji su takodje iz Žarkova, streljan tako da su sahranjeni u neobeleženu grobnicu, izbrisani iz Matične knjige rodjenih a nisu upisani u Matičnu knujigu umrlih, kao da nikada nisu postojali što pokazuje osionost i bezgraničnu vlast tadašnjeg režima.
Ova nepravda je, ako se tako može reći, ispravljena rešenjem o REHABILITACIJI Spasenović Ljubomira rešenjem Rex.br.186/07 koju je 02.10.2008. godine doneo OKRUŽNI SUD U BEOGRADU.

Ovo rešenje u PDF formatu možete skinuti

OVDE