Čedić Marija - profesor i prevodilac za engleski jezik

Rođena 1981. godine u Beogradu, ćerka Slobodana Čedića i Branke Čedić rođene Nastić. Diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri za anglistiku. 2006. godine i stekla zvanje prevodilac-tumač za engleski jezik u Udruženju naučnih i stručnih prevodilaca Srbije. Godinu dana kasnije stekla zvanje simultani i konsekutivni prevodilac. Zaposlena kao profesor engleskog jezika u osnovnoj školi „Branko Ćopić“ na Vidikovcu, honorarni prevodilac i član Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije od 2006. godine.