Čedić - Vukosavić Milka

Rodjena je u Žarkovu 1946. godine, gde je završila osnovnu školu u tada jedinoj žarkovačkoj osnovnoj školi "Ljuba Nenadović". U Beogradu je završila učiteljsku školu, a zatim Filozofski fakultet - odsek pedagogije. Kao pedagog radila je u Osnovnoj školi "Branko Ćopić" da bi u ovoj školi 1985. godine postala direktor. Od marta 1999. godine je direktor Osnovne škole "Ljuba Nenadović" u kojoj je kao dete bila učenik.