Spasenović Draga - nastavnik razredne nastave

Spasenović Draga - nastavnik razredne nastave

1982. godine u porodici geodetskih inženjera Živote i Rade Spasenović rodjena je ćerka Draga Spasenović. U rodnom Žarkovu završila je sa odličnim uspehom Osnovnu školu “Đorđe Krstić” u kojoj je osvojila nagrade na opštinskom takmičenju iz: fizike, srpskog jezika, biologije, zatim na republičkom takmičenju iz tehničkog obrazovanja, a na likovnom konkursu ”2000. godina hrišćanstva” osvojila je nagradu slikom koja je prikazana na prvom mestu galerije njenih radova a nalaze se u rubrici “Stvaralaštvo - Likovna umetnost“ ovog sajta. U galeriji medju slikama su i dve diplome osvojene na ovom konkursu a takodje i isečak iz dnevne novine “Politika“ u kojoj je prikazan nagradjeni rad Drage Spasenović na likovnom konkursu ”2000. godina hrišćanstva”.
Naporedo sa osnovnom Draga je završila i nižu muzičku školu “Vatroslav Lisinski“ u Beogradu, smer solo pevanje, i svira klavir, harmoniku i flautu.
Trinaestu beogradsku gimnaziju završila je sa temom na maturskom radu “Tehnika izrade crtanog filma”. Zatim je završila Učiteljski fakultet u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,44, a diplomski rad je “Izrada nakita u osnovnoj školi“ - neki primerci nakita su prikazani na slikama u maloj galeriji Draginih radova.
Upisala je doktorske studije na Učiteljskom fakultetu u Beogradu.