Vlajić Miloje - profesor i upravnik učiteljske škole u Nišu

Vlajić Miloje - profesor i upravnik učiteljske škole u Nišu

Rođen 1847. godine, a po završenoj osnovnoj školi u Žarkovu upisao Prvu beogradsku gimnaziju, gde je maturirao 1865. Tri godine je učio bogosloviju, a potom je Pravni fakultet u Beogradu koji završio sa odličnim uspehom.
Kao državni pitomac, u Švajcarskoj je završio filozofiju i pedagogiju.
U Srbiji je 1878. postao profesor u Učiteljskoj školi, gde je predavao psihologiju sa logikom, pedagogiju i politički zemljopis.
Stojan Novaković, ministar prosvete Kraljevine Srbije, predložio ga je za upravnika Učiteljske škole u Nišu, gde je proveo šest godina, a onda je 1890. izabran za narodnog poslanika za grad Niš. U Skupštini tadašnje Srbije je sedeo sa stricem, radikalom Kostom Vlajićem, žarkovačkim narodnim poslanikom za Srez Vračarski.
Bio je i član Glavnog prosvetnog saveta Srbije.
Nakon dolaska nemačkih i austrougarskih vlasti u Srbiju, sa porodicom se 1915. godine povukao u Vrnjačku banju, gde je i umro.