Влајић др. Синиша

Влајић др. Синиша

ЛИЧНИ ПОДАЦИ
Рођен 08.05.1968., Београд, Србија
Ожењен, отац троје деце
ОБРАЗОВАЊЕ:
На Факултету организационих наука је:
2003 Докторирао са темом: Формализација јединственог процеса развоја софтвера помоћу узора.
1997 Магистрирао са темом: Генератор програма релационог модела подржан скупом софтверских компоненти.
1992 Дипломирао са темом: Експерни систем српског језика заснован на светлосној формули.
НАСТАВНО ИСКУСТВО:
На ФОН-у ради од 1993 године.
1993. – 97 као сарадник на предметима:
Пројетовање програма
Принципи програмирања
Методологија програмирања (последипломске студије)
1997 – 2004 као асистент на предметима:
Пројетовање програма
Принципи програмирања
Методологија програмирања (последипломске студије)
2004 – као доцент на предметима:
Пројетовање програма
Принципи програмирања
Увод у информационе системе
Програмирање - семинар
Коришћење узора у развоју софтвера (изборни предмет)
Конструкција и верификација софтвера (изборни предмет)
Методологија програмирања (последипломске студије)
ПРОФЕСИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ (болдовано задњих 5 година)
1. Информациони систем за праћење робног промета у И.П. Планета, Београд 1995.
2. Информациони систем за праћење пословања самосталне трговинске радње, Будва 1995.
3. Развој сопственог релационо-објектног ДБМС-Луча, интерни пројекат – ФОН, Београд, 1996.
4. Информациони систем за праћење пословања адвокатске канцеларије, Београд 1996.
5. Информациони систем за школу брокера, Центар за развој финансијског тржишта, ФОН, Београд 1997.
6. Информациони систем за праћење рада приватне клинике “Петровић”, Београд 1997.
7. Увођење система квалитета на ФОН-у (подсистем издавачке делатности), интерни пројекатм ФОН, 1998.
8. Развој пословног информационог система фирме “Перихард инжењеринг”, Београд 1999 – 2004.
9. Информациони систем за праћење последипломске наставе на ФОН-у, Београд, интерни пројекат, 2000-2001.
10. Држање серије курсева из програмског језика Јава на ФОН-у и у фирми ИЦТТ,2003-2004.
11. Држао је предавање на ''RECHARGEAST INDUSTRY SHOW & SUMMER CAMP 2004 , који је одржан у Анталији, Турса на тему:Информациони подсистем за праћење рада сервисне службе.
12. Организује семинаре Института за информационе системе ФОН-а од 2003 године у којима најеминентији стручњаци из области информационих система, математике, статистике и операционих истраживања из земље и иностранства држе предавања на ФОН-у. Посебно је позитиван утисак оставило гостовање проф. Др James-a Copliena (19-23 септ. 2004) који је одржао предавање под називом: Pattern theory and practice – Toward a general design theory
13. Руководилац је курсева који покривају ЈАВА програмски језик (www.java.fon.bg.ac.yu) а који се организују на ФОН-у (новембар 2004 - ...).
ИСТРАЖИВАЊЕ И ПУБЛИКАЦИЈЕ:
До сада је написао око 40 научних и стручних радова из области програмирања, информационих система и база података.
Овде се наводе нека од најважнијих резултата у задњих 5 година:
• Синиша Влајић, Данило Пешић, Бојан Илић, Ћирић Видојко: Математички модел за анализу трошкова набавке и испитивања материјала у складу са мерницама серије стандарда ИСО 9000, Зборник радова SYM-OP-IS ’99: Југословенски симпозијум о операционим истраживањима, Београд, СР Југославија
• Видојско Ћирић, Синиша Влајић, Биљана Бешир – Варијанте адаптер патерна у развоју софтвера, Зборник радова научно стручног скупа INFO-TEH ‘2000, Јун 2000, Врњачка бања, СР Југославија.
• Синиша Влајић, Видојко Ћирић: Примена адаптер патерна у развоју информационог система код промета робе, Зборник радова SYM-OP-IS ’2000, Југословенски симпозијум о операционим истраживањима, Београд, СР Југославија
• Синиша Влајић, Видојко Ћирић: Јединствен процес развоја софтвера подржан адаптер патерном, Фебруар 2001, INFO FEST '2000, Октобар, Будва, СР Југославија
• Синиша Влајић, Видојко Ћирић: Анализа модела јединственог процеса развоја софтвера, Фебруар 2001, Зборник радова ,YU INFO 2001, Март 2001, Копаоник, СР Југославија.
• Синиша Влајић, Видојко Ћирић: Развој функције пресликавања између комерцијалне и финансијске службе, Мај 2002, Зборник радова, SymOrg 2002, Златибор, СР Југославија.
• Синиша Влајић, Видојко Ћирић: Нова дефиниција узора на основу концепата симетрије, INFO FEST '2002, Септембар, Будва, СР Југославија (проглашен за најбољи ауторски рад и номинован за награду Дискоболос).
• Синиша Влајић, Видојско Ћирић: Формализација узора на основу комутативног аксиома и концепата симетрије, Зборник радова ,YU INFO 2003, Март 2003, Копаоник, СР Југославија.
• Синиша Влајић, Видојско Ћирић: Формализација ГОФ узора преко транзитивне релације и симетријских концепата, Зборник радова, SymOrg 2004, Златибор, СЦГ.
До сада је написао следеће књиге, практикуме и скрипте (болдовано задњих 5 година):
• Ћирић Видојко, Влајић Синиша : Објектно оријентисани програмски језик C++, ISBN: 86-81667-05-x, Београд, 1994.
• Ћирић Видојко, ...,Влајић Синиша : Збирка семинарских радова у Турбо Паскалу са образовним софтвером, ISBN: 86-81667-07-06, Београд,1996.
• Ћирић Видојско, Влајић Синиша,...: Практикум лабораторијских вежби из Принципа програмирања, ISBN:86-81667-06-8
• Влајић Синиша, Ћирић Видојко: Пројектовање програма (Практикум – програмски језик ЈАВА), ISBN: 86-904747-0-6, ФОН. Београд 2003.
• Влајић Синиша – Основе информационих система – скрипта, ФОН, Београд 2003
• Влајић Синиша – Пројектовање програма – скрипта, ФОН, Београд 2003
КОНТАКТ
Факултет организационих наука
Јове Илића 154, 11000 Београд
Србија и Црна гора
Телефон: +381-11-3950-867
Факс: +381-11-461221
E-mail: vlajic@fon.bg.ac.yu


РАЗМИШЉАЊА:
Отуђеност појединца у "светлу” нових информационих технологија Колико је потребно временских трептаја да би једна реч постала јасна и блиска ономе ко жели да схвати смисао дана који долазе? Колико пута треба да се будимо, да би били пробуђени у светлу истине која се спушта нежно и непоновљиво у наше мисли? Колико смо далеко од пута који не види само једну раван кретања, заборављени на ветрометини многих струја које носе тмину предрасуда “новог доба“ које треба да коначно ослободи појединца од његове суштине? Читам по ко зна који пут нешто што већ знам, што покушавају да опишу на другачији начин. Говоре о новим циљевима, стратегијама и путевима којима ће људи новог информатичког доба ићи. Питам их где је човек у томе, где су нежне речи које свако очекује да чује када тешка времена дођу, када све оно што сада ради постане старо и без вредности. Они немају одговор на то питање. Ја им кажем да ће одговор донети време које неће имати милости према онима који немају нова информатичка знања. Оствариш се без спокоја, угасиш се без сећања. Остаје само траг у облику неких чудних знакова које већ сутра нико неће разумети, нити ће желети да зна шта је то и чему је то служило. Колико је, ако овако посматрамо све релативно и без смисла. Учиш и радиш на нечему што већ сутра неће имати никакву вредност. Данас ”вредиш”, сутра си неко кога је прегазило време. Ко си ти уопште? Неко ко мисли да је ”слободан” и да су му ту слободу остварености поклониле нове информационе технологије. Смешно, ти си неко ко још није схватио где су планирале да га сместе, искра која тиња и којој неће дозволити да се разгори у свој лепоти плавичасте светлости. Нисам паметан шта да саветујем младе људе јер сам и ја заробљен глупостима које се провлаче кроз све нити световних димензија. Како могу да говорим о вредности онога што радим када је то нестално и пролазно. Како могу да спознам суштину када су окови тешки и хладни. Како могу да будем привржен информационим технологијама када ме оне отуђују од људи, од породице, од самога себе. Молим се Господу да ми да снаге да схватим време које долази, да се саберем у мислима и да схватим пут којим требам(о) ићи.
Београд, 31.03.05

Preuzeto sa sajta svlajic.fon.bg.ac.rs/