Savić - Bosković Nataša

Savić - Bosković Nataša

Rođena 1974. godine, već više od petnaest godina novinar je Informativnog programa RTS-a. Gledaoci je pamte po većem broju angažovanih rubrika, čije je emitovanje nailazilo ne samo na odobravanje i simpatije širokog auditorijuma, nego je budilo i savest nadležnih i iniciralo konkretne akcije i pomoć. Autor je većeg broja afirmativnih rubrika o Žarkovu i Žarkovcima.