Simić Milan - Ćumija

Simić Milan - Ćumija

Rođen 1949. i odrastajući uz sport, paralelno sa vremenom opismenjavanja, pokazivao je sklonost ka lepoj, pisanoj reči, muzici i pozorištu. Kao osnovac objavljivao je tekstove u "Kekecu", "Malim novinama", "Dečjim novinama", a još kao student postao je novinar Politikine kuće.
Bio je urednik u fudbalskom sektoru "Sportskog žurnala", urednik na "Radio Politici", a penzija ga je zatekla na mestu urednika u listu "Politika".
Bio je više godina u uredničkom timu "Zvezdine revije" a i danas je njen stalni saradnik.
Osmislio je obnovljeni list "Žiža" i bio njegov glavni i odgovorni urednik.
Pisac je više knjiga.